MASTERPLAN LEGT SOLIDE BODEM ONDER FLORIADE

Go Greener! De slogan van de Floriade, die in 2022 in het hart van Almere plaatsvindt- is dinsdag 12 mei - met het Masterplan Floriade met gepaste trots bekend gemaakt. Het Masterplan vormt een vruchtbare en solide basis voor de Floriade; inhoudelijk en financieel. Het Masterplan verankert de eerder uitgesproken ambities van de tuinbouwsector en gemeente Almere voor de wereldtuinbouwtentoonstelling. Het gaat daarbij om inhoudelijke plannen voor het evenement, de weg ernaartoe en de nalatenschap voor de stad Almere. Centraal staan urgente mondiale vraagstukken als voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning, die aansluiten bij de innovatiekracht van de tuinbouwsector en de wens van Almere om de een 'groene' stad te zijn. Lees Meer

Masterplan Floriade Almere 2022 download

English