Werkzaamheden

Start rooiwerkzaamheden

In januari 2017 is gestart met het rooien van bomen op het Weerwatereiland. Waardevolle bomen blijven behouden. De rooiwerkzaamheden nemen naar verwachting 8 weken in beslag. Dit is afhankelijk van weersomstandigheden. 

Vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij de heer Toeter van de Gemeente Almere, hij is te bereiken via de e-mail: jhtoeter@almere.nl of via het (centrale) telefoonnummer 14036.

Verdere toelichting op de rooiwerkzaamheden

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is eind 2016 gestart met de eerste werkzaamheden op en rond het Floriadeterrein. Informatie hierover vindt u op:  https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl