Werkzaamheden

Werkzaamheden Floriade

Vanaf maandag 11 september 2017 laat de Gemeente Almere op het Floriadeterrein werkzaamheden uitvoeren voor de aanleg van het evenemententerrein van de Floriade en de Floriadewijk.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen van een ruime hoeveelheid zand in het gebied. Het gaat in totaal om ongeveer 110.000 m3 zand. Er  wordt zand aangebracht op de plek waar de innovatiewerkplaats van de Provincie Flevoland wordt gebouwd. De strekdam naar Utopia wordt verbreed voor de aanleg van de boulevard en er komt een tijdelijke zanddam naar het Weerwatereiland In de dam komt vanaf maart 2018 een mogelijkheid om deze met een vaartuig te kruisen. Tot slot wordt zand aangebracht op het Weerwatereiland voor de toekomstige wegen op het eiland.

Voor een efficiĆ«nte afwikkeling van de werkzaamheden wordt de huidige parkeerplaats Atlantisplaats  verplaatst naar het grasveld ten westen van het toekomstige Floriade-terrein. Voor een goede verbinding tussen de Oorweg en onder andere Haddock komt er een tijdelijke weg.

Verder komt er een asfaltweg naar Utopia toe. Op het Weerwatereiland legt de gemeente een tijdelijke weg aan die gebruikt gaat worden voor de aanplant van bomen en bouwwerkzaamheden op het eiland.

De werkzaamheden vinden plaats tot en met februari 2018.

Kaart locatie werkzaamheden

Rijkswaterstaat

In 2017 is Rijkswaterstaat begonnen met de verbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook verbeteren we de leefbaarheid in dit gebied. Het werk aan de A6 is klaar voor de start van de Floriade in Almere in 2022.

A6 Almere: energieneutraal en duurzaam

De A6 is straks de eerste energieneutrale weg van Nederland. Door het plaatsen van zonnepanelen bij het knooppunt Almere, voorziet dit stuk snelweg in zijn eigen energiebehoefte. Ook worden verschillende duurzame maatregelen toegepast zoals het gebruik van ledverlichting, het beperken van transport over de weg en de toepassing van gerecyclede materialen zoals beton.

Kijk voor meer informatie in bijgevoegde factsheet.

Verbeteren van de leefbaarheid

Ter hoogte van het Weerwater wordt de A6 verlaagd naar de hoogte van het omliggende terrein (maaiveldniveau). Naast de A6 worden hier grondwallen van zes meter hoog aangelegd. Daardoor lijkt het alsof de A6 op deze locatie verdiept ligt. De op- en afritten van Almere Haven worden verder uit elkaar gelegd.  Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere.

Meer informatie over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat vindt u op: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

luchtfoto A6