Werkzaamheden

Start rooiwerkzaamheden

Op maandag 16 januari vinden de eerste werkzaamheden plaats op het Floriadeterrein. Er zal gestart worden met het rooien van bomen op het Weerwatereiland. Waardevolle bomen blijven behouden. De rooiwerkzaamheden nemen naar verwachting 8 weken in beslag. Dit is afhankelijk van weersomstandigheden.

Vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij de heer Toeter van de Gemeente Almere, hij is te bereiken via de e-mail: jhtoeter@almere.nl of via het (centrale) telefoonnummer 14036.

Verdere toelichting op de rooiwerkzaamheden

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is eind 2016 gestart met de eerste werkzaamheden op en rond het Floriadeterrein. Informatie hierover vindt u op:  https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl