Skip to content

Dam Weerwatereiland

Dam Weerwatereiland

In de loop van december 2018 gaat de dam naar het Weerwatereiland dicht. Momenteel kunnen nog boten tot een maximumhoogte van 1 meter doorvaren. Deze mogelijkheid vervalt in december. Daarmee is varen rondom het Weerwatereiland voor elk vaartuig (dus ook kano’s en roeiboten) niet meer mogelijk. Naar verwachting duurt deze situatie tot in 2021.

Een dichte dam is noodzakelijk voor de bouwactiviteiten op het Weerwatereiland, die begin 2019 van start gaan.

In de loop van 2019 starten ook de werkzaamheden voor de bruggen tussen Waterhout en het Weerwatereiland. Ook hiervoor worden dammen aangebracht. Deze dammen worden weggehaald zodra de bruggen daar gereed zijn.