Projecten

In het kader van de Floriade Almere 2022 en de ambities van Almere en de regio worden er de komende jaren verschillende projecten ontwikkeld. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste projecten.

Innovatiewerkplaats en Flevo Campus

Op het Floriadeterrein komt op initiatief van de provincie Flevoland en de Aeres Groep een innovatiewerkplaats – in 2017 gaat de schop in de grond – waar bedrijven en instellingen onderzoek doen, uitvindingen demonstreren en hun netwerk uitbreiden. Uiteraard gaat het hier om innovaties op het gebied van de circulaire en biobased economie, maar ook de relatie tussen voedsel, groen en gezondheid wordt onderzocht. De werkplaats wisselt kennis uit met het upcycleperron op bedrijventerrein De Steiger. De activiteiten in de innovatiewerkplaats kunnen bijdragen aan de verdere invulling van de wereldtuinbouwtentoonstelling. De innovatiewerkplaats zal op de Floriade dienst doen als het Flevolandse paviljoen.

De innovatiewerkplaats is tevens het startpunt is voor de ontwikkeling van een Flevo Campus voor CAH Vilentum (onderdeel van de Aeres Groep) – onder andere in samenwerking met Wageningen University, Deltares en TNO. De campus biedt op termijn onderdak aan onderwijs, onderzoek en bedrijven. en past bij de wereldtuinbouwtentoonstelling als een living lab. Het is de bedoeling dat studenten, docenten en onderzoekers op de campus samenwerken met ondernemers, brancheorganisaties, overheden en internationale partners. Op dit moment vindt een verkenning plaats op welke wijze de groene campus gestalte kan krijgen en op welke wijze verschillende partners een bijdragen kunnen leveren. Met AMS zijn in het voorjaar van 2015 samenwerkingsovereenkomsten getekend.

Lees meer over de Flevo Campus in bijgevoegde factsheet.

De innovatieve terreinaanleg

De innovatieuitdagingen voor de inzendingen van de Floriade gelden ook voor de terreinaanleg, die onder regie van de gemeente met een uitdagende rol voor het lokale en regionale bedrijfsleven zal plaatsvinden: de aanleg van de boulevard, de bruggen, het arboretum en de boven- en ondergrondse systemen voor energie en water.

Upcycleperron

Het upcycleperron op de grens van bedrijventerrein De Steiger en het Floriadeterrein is de eerste stap in de circulaire ontwikkeling van Almere. Het is een voor Europa uniek perron omdat bezoekers zien hoe grondstoffen verwerkt en hergebruikt worden. Tevens biedt het ruimte aan startende ondernemers. Door de ligging aan de Floriadeboulevard is het upcycleperron een van de attracties in het themagebied Energizing the city. Het iconische en duurzame perron wordt in 2017 geopend.

Rondje Weerwater

Deze recreatieve route maakt het Weerwater bereikbaar en is de ‘drager’ van activiteiten en voorzieningen aan, op en rond het water. Lokale ideeën en initiatieven – onder andere bijeengebracht tijdens een ontwerpwedstrijd in 2014 – worden meegenomen in het ontwerp. Het ‘Rondje Weerwater’ sluit qua route, materiaalgebruik en programmering aan bij de Floriadethema’s.

De A6: groenste snelweg van Nederland

Rijkswaterstaat is partner van de Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater, en daarmee partner van de Floriade. Om die reden streeft Rijkswaterstaat in de verbreding van de A6 groene ambities na, op het gebied van energieopwekking, landschappelijke inpassing en materiaalgebruik.

Arboretum

Het arboretum is een bijzondere verzameling van bomen, planten en bloemen. Het arboretum wordt gezien als een hoogwaardig product van de Nederlandse tuinbouw – de realisatie vindt dan ook plaats in nauwe samenwerking met tuinbouwbedrijven en kwekers.