Wereldexpo 2022

De Floriade in Almere opent in het voorjaar van 2022 haar deuren. Op de vernieuwde website www.floriade.nl vindt u alle informatie die betrekking heeft op de  wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de weg ernaar toe.