Skip to content

Floriade 2022

Welkom

Welkom op deze website van gemeente Almere over de Floriade in 2022. U vindt hier onder andere informatie over de inrichting van het Floriadeterrein en de gebiedsontwikkeling. De Floriade is immers niet alleen een wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022, maar ook een nieuwe, groene stadswijk die na de wereldexpo aan de oever van het Weerwater verrijst.

Tjeerd Herrema wethouder gemeente Almere en Kees van Rooij voorzitter NTR onthullen het bouwbord van de Floriade

De gemeente Almere organiseert in samenwerking met de Floriade BV, de provincie Flevoland, de Nederlandse Tuinbouwraad en andere partners de Floriade Almere 2022. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities. Centraal staan urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie.

De Floriade van 2022, in het hart van Almere, combineert het beste van twee werelden. Enerzijds de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie, duurzaamheid en gezondheid. Anderzijds het streven van Almere om een ‘groene’ stad te zijn: aangenaam, gezond en zelfvoorzienend.

De Floriade BV, gevestigd op het toekomstige Floriadeterrein, is hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Informatie over deze wereldexpo vindt u op www.floriade.nl.

Almere kiest Amvest om terrein te ontwikkelen

Nieuwe informatie over de dam Weerwatereiland

Rondleidingen toekomstige Floriadeterrein

Zaterdag 16 juni: Floriade Fietstocht

Aeresgroep en Provincie kopen eerste kavels

Inzending sierteelt Floriade Almere 2022