Direct naar paginainhoud

Op weg naar de Floriade 29 mei 2018

Op weg naar de Floriade 29 mei in het KAF Almere

Op 29 mei organiseerde de gemeente Almere de vijfde Op weg naar de Floriade: de halfjaarlijkse informatiebijeenkomst waar Almeerders zich kunnen laten informeren over de ontwikkelingen rond de wereldtentoonstelling in 2022 en de stadswijk. In deze editie stonden de weg naar de Floriade (Making of), de stand van zaken van de expo en de digitale Floriade centraal. 

Singer-songwriter Daniel van der Zee heette de 125 bezoekers die de regen trotseerden welkom met het door hem geschreven lied “Floriade, tijd voor verandering”.

De avond startte met een filmpje dat treffend in beeld brengt welke voortgang sinds 2017 is geboekt. Dit varieert van de inzending van grote aantallen bomen voor het arboretum door de tuinbouwsector, de eerste Almeerders die vanuit het Floriade Werkbedrijf werkervaring opdoen, tot de initiatieven van Almeerse ondernemers en bewoners om bij de Floriade betrokken te zijn. De burgemeester van Venlo benoemde dat in Venlo, vijf jaar na de Floriade, de belangstelling van bedrijven voor de regio Venlo nog steeds overweldigend is. De eerste attracties en wereldsteden die deelnemen aan de komende expo tekenen zich af. Almeerders zijn benieuwd naar wat de Floriade gaat brengen. Bekijk de video hier.

“Nog maar vier jaartjes slapen, waarin ondertussen hard gewerkt wordt”.

Monique van der Plas, programmamanager Making of bij de gemeente, nam de bezoekers in haar presentatie mee op weg naar de Floriade. “We doen het samen”! Vanuit de doelstellingen voor een Groen, Gezond en Duurzaam Almere is een veelheid aan initiatieven gestart, waarbij de Floriade als versneller fungeert: aanleg van bijenlinten en tulpenvelden, een groeiend aantal gezonde scholen en zonnepanelen, het programma Stad zonder afval. Monique maakte bekend dat er na de uitvraag onder Almeerders  vijf nieuwe tiny forests in de stad worden gerealiseerd: het Kruidenbossie, Maathai-bos, Bostimist, Kruiderzeebosje en Oostgriend.

Presentatie Making of Floriade

Video verwerking gerooide bomen

Doelstelling van de Floriade is een inclusieve expo en wijk, toegankelijk voor iedereen. Het filmpje waarin vijf Almeerders met een beperking tonen hoeveel moeite zij moeten doen om hun weg te vinden in het centrum en het stadhuis toont dat er nog een wereld te winnen is.

Video inclusieve Floriade

De stand van zaken van de Expo is een vast agendaonderdeel van Op weg naar de Floriade. Yoel Schuller presenteerde deze namens de Floriade Almere 2022 BV. Yoel vertelde dat er meerdere zeer interessante initiatieven zijn. De fase waarin ze zich bevinden verschilt. De levende brug is de eerste attractie die gerealiseerd is op het terrein: een aantal sequoiabomen is geplant; de bedoeling is dat deze brug in 2022 te bewandelen is. Van Eden Holland, de spectaculaire botanische tuin, wordt momenteel de haalbaarheid onderzocht. Het Innovatiepaviljoen gaat het verhaal van Flevoland vertellen. Het biedt een podium voor innovaties en samenwerking.. Wie straks op het dak staat, tussen de bomen, staat op NAP-niveau.

Een bijzondere attractie worden de groene ambassades van wereldsteden, waarvoor gesprekken met onder andere Parijs, Dubai en Stockholm lopen.

De betrokkenheid van Almeerders bij de Floriade groeit gestaag. Er zijn inmiddels 140 vrijwilligers. Er zijn 140 bedrijven aangesloten bij de Floriade businessclub. Met deze bedrijven wordt gewerkt aan een spaarsysteem voor een Floriadekaartje in 2022, zodat een bezoek aan de Floriade laagdrempelig wordt.

Presentatie Expo Floriade

Video Expo Floriade 2022

Ria van Dijk toont de aanwezigen waar het Floriadeterrein precies ligt. De hoofdingang komt op de locatie waar wokrestaurant Atlantis gevestigd was.

De Floriade gaat met haar tijd mee: het hele terrein wordt in 3D vastgelegd. De beelden geven een zeer realistisch beeld van wat er gaat komen en maken het mogelijk om door het gebied te vliegen en wandelen. Uniek op de wereld is dat alle bomen in hun specifieke vorm in de digitale wereld terecht komen. Hiervoor is een samenwerking met de TU Delft gestart. De Floriade krijgt hiermee een identieke digitale tweelinghelft, die over één a twee jaar allerlei mogelijkheden biedt voor apps, games en leerprogramma’s.

Zoals bekend zijn op het Weerwatereiland alle waardevolle bomen behouden. Dit gebeurt ook op het terrein van Camping Waterhout. Deze bomen zijn net als de bomen op Weerwatereiland beoordeeld en ingemeten. De bomen die gezond zijn en nog een tijd mee kunnen krijgen zeker een plek op de Floriade. Daarbij staat geen boom in de weg. Wegen worden om bomen heen gelegd.

De gemeente is heel content met de beoogde samenwerkingspartner, Amvest, die vorige week bekend is gemaakt. Amvest heeft een innovatieve visie neergelegd die de komende periode in overleg met de gemeente en de Floriade BV tot een definitief Ontwikkelingsplan moet leiden. De randvoorwaarden die de gemeenteraad eerder heeft gesteld zijn hierbij meegenomen (waaronder 600 woningen en 60 waterwoningen, 30% sociale woningbouw, maximale bouwhoogten, het arboretum en een autoluw karakter). Of de zonnepanelen over de A6 mogelijk zijn, moet blijken uit overleg met Rijkswaterstaat.

Presentatie Gebiedsontwikkeling Floriade

Video gebiedsontwikkeling 1

Video gebiedsontwikkeling 2

Na de presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen.

Wat is er geregeld omtrent het vervoer van en naar het  Floriadeterrein en parkeergelegenheid tijdens de expo? De omvang van verkeersstromen en de bestaande capaciteit is in beeld gebracht. De gemeente gaat nu de oplossingsrichtingen uitwerken; het benutten van de busbanen, aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen in de buurt van het terrein en op andere locaties in Almere, een verbinding tussen de Esplanade en de Floriade ingang aan het Weerwater. De gemeente garandeert dat er niet wordt geparkeerd in de omliggende wijken.

Wat gebeurt er met de vuurtoren op Utopia? Deze krijgt in ieder geval een mooie plek in het groene deel van de boulevard. Er zou meer mogelijk moeten zijn, Almeerders die een goed idee hebben om de vuurtoren in de spotlights te zetten worden uitgenodigd om hierover mee te denken. De gemeente komt hier binnenkort op terug.

Wanneer zijn er woningen beschikbaar en bewoonbaar? De woningen zijn pas bewoonbaar na de expo. Er zijn mogelijk wel vormen van wonen tijdens de expo, met als doel innovaties te delen in de groene gezonde stadswijk.  Er is ruimte voor particuliere initiatieven, bijvoorbeeld voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om zich te melden.  Graag zo snel als mogelijk; dat vergroot de kans op realisatie. Er zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden: het project moet passen bij de doelstellingen van de stadswijk en financieel goed onderbouwd zijn.

Het betrekken van jonge Almeerders wordt gemist in de presentaties. De aandacht is er wel: de Urban Greeners zetten zich volop in voor de Floriade en de kansen voor jonge Almeerders. Studenten van Aeres en Windesheim zijn bezig met studieopdrachten. Een concreet voorstel uit de zaal is het oprichten van een jongeren businessclub. De Floriade BV staat open voor een gesprek hierover.

Een bezoeker mist informatie over het Almere paviljoen: “ik daag u uit mee om Almeerders mee te laten denken over hoe de stad zich aan de wereld presenteert, het is ons paviljoen!” De gemeente neemt deze uitdaging graag aan en komt hier in het najaar op terug.