Direct naar paginainhoud

Terugblik informatieavond 'Op weg naar de Floriade'

Terugblik 'Op weg naar de Floriade' op 3 juni 2019

Op 3 juni organiseerde de gemeente Almere de zevende Op weg naar de Floriade, de halfjaarlijkse informatiebijeenkomst waar Almeerders zich kunnen laten informeren over de ontwikkelingen rond de wereldtentoonstelling in 2022 en de stadswijk.

Bitterbal-battle

Zo’n 300 belangstellenden bezochten de bijeenkomst in KAF om alvast de sfeer van de Floriade in 2022 te proeven. De groene bitterbal-battle vormde de start van de avond. Drie Almeerse horecaondernemers verleidden op enthousiaste wijze de binnenkomende bezoekers om te proeven van hun product: de oesterzwambal (Viva la Soepie), de veganistische bal (Neighbours Kitchen) en de insectenbal (Kip & Ei dubbel-op). De oesterzwambal verzamelde de meeste stemmen en won de battle.

Mo Hersi nam de aanwezigen vervolgens in een mini-conference mee in zijn beleving van de Floriade als ‘Kapitein Mo’.

Filmpje

Een vogelvluchtfilmpje liet vervolgens op een prachtige manier zien hoe het Floriadegebied er nu bij staat. Het grid is zichtbaar op een groot deel van het terrein. Steeds meer door kwekers geleverde bomen zijn in het arboretum aangeplant en worden goed verzorgd. De infrastructuur rondom het terrein is grotendeels gereed. “Wat gaat het mooi worden in 2022!”  

Meer dan een evenement

Na de introductie op het inhoudelijke programma door host Rosalinda Nieuwboer, heette wethouder Loes Ypma het publiek welkom. Zij benadrukte dat de Floriade veel meer is dan een evenement. De Floriade gaat bijdragen aan de duurzame groene ontwikkeling van Almere, versterkt met een bijzondere wijk het hart van de stad en biedt in 2022 een podium om de stad van de toekomst en daarmee Almere aan de hele wereld te laten zien. De eerste resultaten van de Floriade zijn al zichtbaar. Denk aan grote projecten als de bijna afgeronde verbreding van de A6 en de aanstaande vernieuwing van station Almere Centrum. Maar ook in de stad met ‘Almere in Bloei’ en de ‘Floriade Fotowedstrijd’. Loes gaat graag in gesprek met Almeerders: “Almere heeft een pioniersgeest, ik nodig u van harte uit om mee te denken over wat voor stad we willen zijn en wat de Floriade daar aan bij kan dragen!”. 

Drie lagen

Er wordt hard gewerkt aan het programma voor het evenement in 2022. Peter Verdaasdonk, sinds 1 januari 2019 directeur van Floriade Almere 2022 B.V., gaf een kijkje in de keuken. “Er zijn nog iets meer dan 1000 dagen te gaan en dat is voor een groot evenement als de Floriade niet veel. We nodigen u van harte uit om de inhoud van het programma met ons te ontwikkelen”. Die inhoud bestaat uit 3 lagen: de tuinbouwtentoonstelling, de groene stad en het evenementprogramma dat 180 dagen duurt.

De komende periode houdt Peter en zijn team zich intensief bezig met het werven van internationale deelnemers. “We rekenen op 30 à 35 deelnemers, waarvan er nu 4 officieel zijn en 13 in wording. Er wordt ook al nagedacht over de tickets, maar een definitieve toegangsprijs zal pas in de loop van 2021 bekend zijn. Het voornemen is om voor Almeerders en Flevolanders een speciale pas te ontwikkelen.”

Peter legde ook nadrukkelijk de verbinding met de middellange termijn: de Floriade draagt bij aan de ontwikkeling van Almere. Dat was ook bij voorgaande Floriades en hun gaststeden het geval. Het organiseren van een Floriade vraagt durf en creativiteit en daarmee herhaalt de geschiedenis zich, want zonder die eigenschappen waren Flevoland en Almere er niet geweest.

Meedenken over woningbouw

Stedenbouwkundige Ria van Dijk (gemeente Almere), voor de vaste bezoekers een bekend gezicht, presenteerde beelden van het expoplan en de stadswijk die gemeente, Amvest Vastgoed, Dura Vermeer en Floriade Almere 2022 B.V. samen uitwerken. De expokaart verandert doorlopend, maar kent ook een steeds grotere mate van detail. Ria laat zien dat de expobebouwing (paviljoens, logiesgebouwen) en de woningen na het evenement op kavelniveau worden ingetekend, waarbij goed wordt nagedacht over de inpassing in het aanwezige groen. Ria vergelijkt dit met het bouwen in het centrum van Amsterdam: zorgen dat wat je toevoegt een meerwaarde heeft voor de al mooie omgeving en dat het zorgvuldig gebeurt.

Bewoners van omliggende wijken denken in een klankbordgroep mee over de manier waarop het parkeren in de wijken tijdens het evenement vormgegeven kan worden. De resultaten daarvan zijn in het najaar bekend.

Op verzoek van de gemeenteraad wordt voor de stadswijk, die na de expo op het Floriadeterrein wordt gerealiseerd, een aantal scenario’s met een groter aantal dan de nu geplande 660 woningen uitgewerkt. Almeerders zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te denken. De eerste bijeenkomst is pal voor de zomer. Opgeven kan vanaf nu via floriadeverberg dit@almere.nl.

Enthousiast verhaal

Tot slot liet landschapsarchitect Christiaan Pfeiffer (gemeente Almere) met beelden en een enthousiast verhaal de aanwezigen de groene stad van de toekomst op de Floriade alvast beleven. Het Floriadeterrein heeft veel kwaliteiten (oude rabattenstructuur, waardevolle bomen). “Deze ziel blijft behouden, we ontwerpen met de natuur.” De nieuwe bomen worden heel consequent, volgens de door Winy Maas ontworpen structuur voor het arboretum, op de botanische naam aangeplant. Voor de andere beplantingslagen is dit principe wat losgelaten om tot aantrekkelijke composities te komen. Bomentelers zijn in 2017 als eerste uitgenodigd om mee te doen en hun producten op de Floriade in 2022 aan de wereld te laten zien. Kwekers in het hele land zijn bezocht, enthousiast geworden en hebben bomen beschikbaar gesteld voor de Floriade; inmiddels 1.130 bomen door 64 kwekers. De uitdaging is nu om ook voor de andere beplantingslagen kwekers enthousiast te maken. Dit lijkt te gaan lukken; de eerste 10.000 hortensia’s en pioenrozen zijn toegezegd. Er wordt de komende jaren volop aan doorgewerkt.

Niet alleen voor het evenement is de kwaliteit van het groen van belang. Op de éénjarige planten na blijft het groen behouden voor de stadswijk. Het droombeeld is dat de bewoners van de wijk via de beplanting aan hun visite uitleggen waar ze wonen: “Ik woon links van het groene labyrinth of achter die grote notenboom”. Mocht u enthousiast zijn geworden en een nieuwe aanplant in uw tuin overwegen, dé tip van Christiaan: een Juglans regia Bella Maria.