Direct naar paginainhoud

Veel belangstelling voor informatieavond 'Op weg naar de Floriade'

Veel belangstelling voor informatieavond 'Op weg naar de Floriade'

20 juni 2016

Wat gebeurt er dit jaar? Wat staat er in het bestemmingsplan? En wat gebeurt er met de flora & fauna op het Floriadeterrein? Op o.a. deze vragen kregen bewoners uit Almere antwoord tijdens twee informatieavonden, getiteld ‘Op weg naar de Floriade’ op 14 en 15 juni in het stadhuis.

De avond werd door de gemeente georganiseerd i.s.m. de Floriade BV, provincie Flevoland en Rijkswaterstaat. 

Bijgaand een kort verslag en bekijk het impressiefilmpje.

De informatieavond werd geopend door Tjeerd Herrema. De wethouder Ruimte Wonen en Wijken vertelde dat 2022 ver weg lijkt, maar dit niet is. “Er is al veel bereikt. We gaan nu hard aan de slag, zodat we alle voorbereidingen kunnen treffen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 én de groene stadswijk erna. We zijn in de fase beland van inspiratie, naar realisatie. We hebben de afgelopen tijd zorgvuldig onze plannen uitgewerkt, en gaan nu echt beginnen.” Hij benadrukte dat deze nieuwe stadswijk moderne en groene woonruimte biedt voor Almeerders en woningzoekenden uit de metropoolregio. “Dat is nodig te komende jaren. Steeds meer mensen trekken naar de steden. En de behoefte aan woningen neemt toe.”  Ook sprak de wethouder over de zorgen die er leven bij bewoners, zoals eventuele overlast en de financiën, en ging hierover met hen in gesprek.

Eerste terreinwerkzaamheden 

Wethouder Herrema kondigde ook de eerste werkzaamheden aan op het Floriadeterrein. “Als we in 2022 klaar willen zijn, moeten we nu aan het werk”. Zo zal er in het najaar een tijdelijke dam worden aangelegd van het Sturmeypad naar het Weerwatereiland, voor bouwverkeer naar het eiland. Ten behoeve van de nieuwe boulevard zullen er dit jaar (op kleine schaal, alleen waar de boulevard komt) bomen verwijderd worden. In het laatste kwartaal van 2016 is het zogenoemde bosplan gereed. Hierin is vastgelegd welke bomen er hierna gekapt gaan worden en welke bomen hiervoor in de plaats komen en waar. Voor die tijd worden bewoners opnieuw geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Samen met de Floriade BV

Op 14 juni sprak directeur Jannewietske de Vries, en op 15 juni haar collega directeur Jan Willem Griep over de samenwerking tussen de gemeente en de Floriade BV. In een samenwerkingsovereenkomst regelen gemeente en Floriade BV de taken en verantwoordelijkheden. Zo werd duidelijk dat de Floriade BV verantwoordelijk is voor de wereldexpo en de weg ernaar toe (‘The Making of’) en de gemeente blijft verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de groene nieuwe stadswijk Floriade. De Floriade BV is vanuit het Floriadepaviljoen (de oude duikschool aan het Weerwater) al hard aan de slag, en in gesprek met ondernemers en bewoners. Deze zomer zal de Floriade BV een nieuwe website lanceren waar alles te vinden is over de Floriade. Ook organiseert de BV, in samenwerking met de Urban Greeners, het jongerenfestival GROW en de kookwedstrijd Floriade Food.

Bestemmingsplan

De avond werd afgesloten met een korte presentatie van Sander van den Broek van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling over het concept bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade. Bewoners gingen daarna, met de kaart op tafel verder met hem in gesprek. In september/oktober 2016 is er voor iedereen de mogelijkheid om gedurende een periode van zes weken zienswijzen in te dienen (formele inspraak procedure). De gemeente zal voor die tijd een nieuwe bijeenkomst organiseren over dit onderwerp.

Bekijk hier het impressiefilmpje.

Informatiemarkt

Na de plenaire bijeenkomst konden bewoners voor vragen en meer informatie terecht bij de informatiemarkt waar onder anderen Rijkswaterstaat, provincie Flevoland en medewerkers van gemeente Almere aanwezig waren. Hier vindt u de meest gestelde vragen van bewoners.