Direct naar paginainhoud

Verslag 'Op weg naar de Floriade' 29 november 2017

Informatiebijeenkomst 'Op weg naar de Floriade'

Op 29 november organiseerde de gemeente Almere de vierde Op weg naar de Floriade: de halfjaarlijkse informatiebijeenkomst waar Almeerders zich kunnen laten informeren over de ontwikkelingen rond de wereldtentoonstelling in 2022 en de stadswijk.

De circa 200 bezoekers werden warm onthaald in het KAF. Op de Growing Green-markt vertelden initiatiefnemers uit de stad waar zij zich voor inzetten. Daarnaast serveerden een aantal Groene Spelddragers heerlijke hapjes en drankjes. De sfeer was geanimeerd. Een mooi overzicht van wat Almere en Almeerders op het gebied van Growing Green al te bieden hebben.

Met een wervend filmpje “De Beuk erin!” startte het plenaire deel van de avond. Een rode beuk is de eerste boom van het arboretum die geschonken is door de tuinbouwsector. Hij heeft sinds de aanplant op 30 november tot de opening van de Floriade 1.610 dagen tijd om te groeien. Deze beuk krijgt begin 2018 gezelschap van zo’n 400 bomen die door de sector worden geleverd en op het Weerwatereiland worden aangeplant. Van alle bomen, planten, heesters en andere soorten die het arboretum gaan vormen is bekend wat hun bijdrage is aan een groene gezonde stad.

Impressiefilm 'Op weg naar de Floriade'

Presentatie

Presentaties

Ellen van Poorten, programmamanager Floriade Werk & Arbeid bij de gemeente, gaf een toelichting op het Floriade Werkbedrijf. Dit is een werkwijze die speciaal voor de Floriade is ontwikkeld door gemeente Almere, Randstad en UWV. Het starten van deze werkwijze is alleen mogelijk doordat de Floriade plaatsvindt en als vliegwiel werkt om de van oudsher in Almere relatief hoge werkloosheid structureel te verlagen. De werkwijze is uniek in Nederland.

Het Floriade Werkbedrijf gaat minimaal 340 Almeerders met een bijstands- of werkloosheidsuitkering structureel aan een baan helpen en draagt daarmee bij aan de meest inclusieve Floriade ooit.

De start van het Floriade Werkbedrijf kost geld, maar de opbrengst is een veelvoud daarvan. De verwachting is dat het programma binnen een jaar al in de positieve cijfers komt.

Dat het Almeerders die via de Floriade weer aan het werk kunnen veel brengt blijkt uit het verhaal van Ron. Hij vindt het na twee en een half jaar in de bijstand een genot om weer aan de slag te zijn, als facilitair manager bij de Floriade BV. Hij is daarnaast enorm trots dat hij aan de Floriade mag bijdragen.

Presentatie

Jannewietske de Vries, algemeen directeur bij de Floriade BV, neemt het publiek mee in de voortgang van de Expo in 2022. Het concept expoplan bestaat uit drie lagen: de groene stad, attracties en evenementen. De BIE-erkenning op 15 november was een belangrijk moment. De Floriade is daarmee officieel tot wereldtentoonstelling benoemd. Het is de enige wereldtentoonstelling die Nederland kent en die zowel voor de stad Almere als voor Nederland veel gaat betekenen. De erkenning geeft ook het startsein voor het werven van wereldsteden. Daarmee onderscheidt deze Floriade zich van eerdere Floriades, waar landen zich presenteerden. Het bedrijfsleven is enthousiast en ziet veel kansen. De Floriade Businessclub bestaat al uit bijna 100 leden.

De Floriade in Almere onderscheidt zich eveneens van eerdere Floriades door de stadswijk die al in de aanloop naar het evenement vorm kan krijgen. Daarmee zijn de investeringen in de Floriade Expo eveneens een investering in de stadswijk. Dit draagt bij aan de duurzame doestellingen.

Presentatie

Ria van Dijk, senior stedenbouwkundige bij de gemeente, vertelt het publiek over het concept Ontwikkelingsplan en de selectiestrategie voor een marktpartij. De selectieprocedure start 1 december. De verwachting is dat marktpartijen de wijk als een visitekaartje gaan zien en met de gemeente een hoogwaardige groene duurzame wijk willen ontwikkelen. Door het arboretum en autoluwheid ontstaat een bijzondere wijk, waarvoor overigens enkele bestaande Almeerse wijken tot inspiratie hebben gediend. De lat wordt nu echter nog hoger gelegd.

Op vragen uit het publiek over betaalbaalbaarheid en inclusiviteit geeft Ria aan dat Almeerders met een beperking zich er 100% thuis moeten voelen en dat de wijk tot doel heeft een voorbeeld qua inclusiviteit te zijn. Het woningbouwprogramma is conform het Almeerse beleid 30% sociaal, 40% middelduur en 30% duur.

Presentatie

Vragenronde

Er was volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Enkele aanwezigen geven aan dat de Floriade te veel losstaat van de rest van de stad. Wat hebben Almeerders er aan? De gemeente neemt dit signaal ter harte en zal de verbinding met de stad nog nadrukkelijker gaan maken. Met groene projecten in stad, het voortzetten van de uitreiking van groene spelden, de vergroening van de Esplanade en wellicht een paviljoen van Groene Spelddragers. Jannewietske de Vries geeft op een vraag uit de zaal over de toegangsprijs aan dat de Floriade BV kijkt naar manieren waarop Almeerders voor een toegangskaartje kunnen sparen.

De rol van het onderwijs komt ter sprake. Hoe gaan we zorgen voor een ijzersterk onderwijsprogramma geïnspireerd op de Floriade? De gemeente richt zich met name op het basisonderwijs, waar bijvoorbeeld het inrichten van bijenlinten en poten van bollen zowel lesmateriaal als een feestelijk moment opleveren. De Floriade BV richt zich op het voortgezet onderwijs. Via het Floriade Werkbedrijf worden al de nodige stageverzoeken ontvangen en gerealiseerd.

Het geluidsvraagstuk en de luchtverontreiniging op het Floriadeterrein, veroorzaakt door de ligging naast de A6, roepen vragen op. Dit gaat toch niet samen met de gezonde en duurzame groene stad van de toekomst? Programmadirecteur Remko Schnieders licht toe dat daar juist de uitdaging ligt. De Floriade in Almere wil oplossingen bieden in een wereld waar steden snel groeien en daarmee ook de problemen die daar bij horen, zoals geluidshinder en luchtverontreiniging. Floriade Almere 2022 doet in samenwerking met kennisinstituten als Universiteit Wageningen onderzoek naar duurzame oplossingen en probeert deze uit. Zo kunnen ook andere steden in Nederland en de wereld hier hun voordeel mee gaan doen.