Direct naar paginainhoud

Floriade Expo 2022

Floriade Almere 2022

De gemeente Almere organiseert in samenwerking met de Floriade Almere 2022 BV, de provincie Flevoland, de Nederlandse Tuinbouwraad en andere partners de Floriade Almere 2022. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities. Centraal staan urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie.

De Floriade van 2022, in het hart van Almere, combineert het beste van twee werelden. Enerzijds de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie, duurzaamheid en gezondheid. Anderzijds het streven van Almere om een ‘groene’ stad te zijn: aangenaam, gezond en zelfvoorzienend.

De Floriade Almere 2022 BV, gevestigd op het toekomstige Floriadeterrein, is hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. 

Floriade Expo 2022

De Floriade in Almere opent in het voorjaar van 2022 haar deuren. Op de website www.floriade.nl vindt u alle informatie die betrekking heeft op de  wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de weg ernaar toe.