Werkzaamheden

Egaliseren en zand aanbrengen

De rooiwerkzaamheden voor de voorbereidingen van de Floriade zijn inmiddels afgerond. Inmiddels rijden vrachtwagens af en aan om zand aan te brengen voor de verbreding van de A6. Een fraaie, speciale afscheiding is gerealiseerd, zodat camping Waterhout zo min mogelijk overlast heeft van deze werkzaamheden. Binnenkort zal ook zand worden aangebracht voor de aanleg van de eerste wegen op het Floriade-terrein. Ondertussen wordt de grond op het Weerwatereiland ge√ęgaliseerd.

Een overzicht van alle werkzaamheden is te zien op het bijgesloten kaartje. Voor het gros van deze activiteiten is wel een vergunning nodig, aangezien het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld.

In het najaar vindt de aanplant van de eerste nieuwe, bijzondere bomen plaats ten behoeve van het arboretum (bomentuin). Het gebied groeit dan langzaam maar zeker uit tot een mooi, groen en bijzonder terrein: Floriade District, de groene en gezonde stadswijk. 

Rijkswaterstaat

In 2017 is Rijkswaterstaat begonnen met de verbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook verbeteren we de leefbaarheid in dit gebied. Het werk aan de A6 is klaar voor de start van de Floriade in Almere in 2022.

A6 Almere: energieneutraal en duurzaam

De A6 is straks de eerste energieneutrale weg van Nederland. Door het plaatsen van zonnepanelen bij het knooppunt Almere, voorziet dit stuk snelweg in zijn eigen energiebehoefte. Ook worden verschillende duurzame maatregelen toegepast zoals het gebruik van ledverlichting, het beperken van transport over de weg en de toepassing van gerecyclede materialen zoals beton.

Kijk voor meer informatie in bijgevoegde factsheet.

Verbeteren van de leefbaarheid

Ter hoogte van het Weerwater wordt de A6 verlaagd naar de hoogte van het omliggende terrein (maaiveldniveau). Naast de A6 worden hier grondwallen van zes meter hoog aangelegd. Daardoor lijkt het alsof de A6 op deze locatie verdiept ligt. De op- en afritten van Almere Haven worden verder uit elkaar gelegd.  Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere.

Meer informatie over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat vindt u op: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl