Skip to content

Werkzaamheden

Werkzaamheden Floriade

Dam naar Weerwatereiland

De dam naar het Weerwatereiland is voorzien van een brug met een doorvaarthoogte van ongeveer 1 meter en een houten wandelbrug met een doorvaarthoogte van ongeveer 2,5 meter. Met de wandelbrug  is er een vaste wandelverbinding met het eiland, zodat daar de eerste aanplant van de Floriade bekeken kan worden. Binnenkort is het terrein wel weer bouwterrein, zodat het betreden van het Weerwatereiland alleen tijdens rondleidingen mogelijk zal zijn.

Aanleg ondergronden wegen

Vanaf maandag 22 januari 2018 worden de ondergronden van de toekomstige wegen op het Weerwatereiland aangelegd. Het werk bestaat uit drie fasen:

  1. Aanvoeren en verwerken zand.
  2. Aanplanten bomen.
  3. Verwerken en afvoeren vrijgekomen kleigrond.

Aanvoeren zand

Voor het aanbrengen van de ondergronden van de wegen slaat de aannemer allereerst de aanwezige klei in tijdelijke depots op. In de ontstane cunetten (soort kuilen) komt zand. Dit zand wordt aangevoerd per vrachtwagen en op de tijdelijke overslagplaats neergelegd en vanaf daar op het eiland verwerkt. De leveringen van zand vinden plaats op maandag en dinsdag. Op de overige werkdagen gaat de aannemer aan de slag met het verwerken van het zand. Dit duurt tot half maart.

Aanplanten bomen

Na het aanbrengen van het zand worden er bomen geplant. Dit vindt plaats tussen half maart en eind april.

Verwerken en afvoeren grond

Na het aanbrengen van de bomen brengt de aannemer grond aan als afdekking en extra voorbelasting op het zand. Ook wordt kleigrond afgevoerd. Deze werkzaamheden vinden plaats in mei.

Aanbrengen zand

Vanaf maandag 11 september 2017 laat de Gemeente Almere op het Floriadeterrein werkzaamheden uitvoeren voor de aanleg van het evenemententerrein van de Floriade en de Floriadewijk.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen van een ruime hoeveelheid zand in het gebied. Het gaat in totaal om ongeveer 110.000 m3 zand. Er wordt zand aangebracht op de plek waar de innovatiewerkplaats van de Provincie Flevoland wordt gebouwd. De strekdam naar Utopia wordt verbreed voor de aanleg van de boulevard en er komt een tijdelijke zanddam naar het Weerwatereiland In de dam komt vanaf maart 2018 een mogelijkheid om deze met een vaartuig te kruisen. Tot slot wordt zand aangebracht op het Weerwatereiland voor de toekomstige wegen op het eiland.

Voor een efficiĆ«nte afwikkeling van de werkzaamheden wordt de huidige parkeerplaats Atlantisplaats  verplaatst naar het grasveld ten westen van het toekomstige Floriade-terrein. Voor een goede verbinding tussen de Oorweg en onder andere Haddock komt er een tijdelijke weg.

Verder komt er een asfaltweg naar Utopia toe. Op het Weerwatereiland legt de gemeente een tijdelijke weg aan die gebruikt gaat worden voor de aanplant van bomen en bouwwerkzaamheden op het eiland.

De werkzaamheden vinden plaats tot en met februari 2018.

Kaart grondwerk Weerwatereiland

Rijkswaterstaat

In 2017 is Rijkswaterstaat begonnen met de verbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook verbeteren we de leefbaarheid in dit gebied. Het werk aan de A6 is klaar voor de start van de Floriade in Almere in 2022.

A6 Almere: energieneutraal en duurzaam

De A6 is straks de eerste energieneutrale weg van Nederland. Door het plaatsen van zonnepanelen bij het knooppunt Almere, voorziet dit stuk snelweg in zijn eigen energiebehoefte. Ook worden verschillende duurzame maatregelen toegepast zoals het gebruik van ledverlichting, het beperken van transport over de weg en de toepassing van gerecyclede materialen zoals beton.

Kijk voor meer informatie in bijgevoegde factsheet.

Verbeteren van de leefbaarheid

Ter hoogte van het Weerwater wordt de A6 verlaagd naar de hoogte van het omliggende terrein (maaiveldniveau). Naast de A6 worden hier grondwallen van zes meter hoog aangelegd. Daardoor lijkt het alsof de A6 op deze locatie verdiept ligt. De op- en afritten van Almere Haven worden verder uit elkaar gelegd.  Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere.

Meer informatie over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat vindt u op: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

luchtfoto A6