Direct naar paginainhoud

Internationaal netwerk

Internationaal netwerk

In het kader van de Floriade bouwt de gemeente Almere volgens drie sporen aan een internationaal netwerk. 

Activiteiten van het AIPH (International Association of Horticultural Producers). Deze internationale tuinbouwraad heeft een groot netwerk en organiseert jaarlijks bijeenkomsten.

Aansluiting bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Het ministerie is aanwezig op internationale evenementen om Nederland te presenteren als koploper op het gebied van onder andere agrofood en tuinbouw.

Samenwerking met steden over de gehele wereld met ambities op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, al dan niet gecombineerd met tuinbouwgerelateerde activiteiten. In dit stedennetwerk wordt kennis gedeeld, onderzoek gedaan en vindt studentenuitwisseling plaats.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze steden vertegenwoordigd zijn op de Floriade.