Direct naar paginainhoud

Projecten

Projecten

In het kader van de Floriade Almere 2022 en de ambities van Almere en de regio worden er de komende jaren verschillende projecten ontwikkeld. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste projecten.

Innovatiepaviljoen

Op het Floriadeterrein komt op initiatief van de provincie Flevoland en de Aeres Groep een innovatiepaviljoen – in 2019 gaat de schop in de grond – waar bedrijven en instellingen onderzoek doen, uitvindingen demonstreren en hun netwerk uitbreiden. Uiteraard gaat het hier om innovaties op het gebied van de circulaire en biobased economie, maar ook de relatie tussen voedsel, groen en gezondheid wordt onderzocht. Het paviljoen wisselt kennis uit met het upcycleperron op bedrijventerrein De Steiger. De activiteiten in het innovatiepaviljoen kunnen bijdragen aan de verdere invulling van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Het innovatiepaviljoen zal op de Floriade dienst doen als het Flevolandse paviljoen.

Meer informatie over het innovatiepaviljoen is te vinden op de website van de Provincie Flevoland.

Flevo Campus

In januari 2017 is de Flevo Campus geopend: dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst. Onder het dak van de Flevo Campus brengt Almere studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen. Het blijft niet bij onderzoek: Almere en omgeving zijn onze live praktijkwerkplaats waar we gaan testen, proberen en bouwen.

Het idee van de Flevo Campus staat voor een zowel fysieke als virtuele verzamelplek van studenten, onderzoekers, startende en bestaande bedrijven op het terrein van de Floriade. De campus biedt ruimte aan een mengeling van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. Vragen vanuit bedrijven krijgen een plek in het onderzoek van de kennisinstellingen en de netwerken met ondernemers en bedrijven worden benut. De campus biedt onderzoeksfaciliteiten waar (startende) bedrijven gebruik van kunnen maken en waar onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden. Bedrijven kunnen innovaties testen met inzet van onderzoekers, docenten en studenten. In die zin biedt de campus een research& development faciliteit voor het MKB. De campus biedt daarmee een verzamelplek voor gerichte samenwerking tussen netwerken van mensen.

De Flevo Campus is bereikbaar via infoverberg dit@flevocampus.nl

Lees meer over de Flevo Campus in bijgevoegde factsheet en op de website www.flevocampus.nl.

De innovatieve terreinaanleg

De innovatieuitdagingen voor de inzendingen van de Floriade gelden ook voor de terreinaanleg, die onder regie van de gemeente met een uitdagende rol voor het lokale en regionale bedrijfsleven zal plaatsvinden: de aanleg van de boulevard, de bruggen, het arboretum en de boven- en ondergrondse systemen voor energie en water.

Upcyclecentrum

Om de ambitie van Almere, om in 2022 een stad zonder afval te zijn, te realiseren is samenwerking met de Almeerse inwoners cruciaal. Daarom biedt het Upcyclecentrum hen een gastvrije en comfortabele plek om afval gescheiden in te leveren; overdekt en in een mooi, volledig circulair en energieneutraal gebouw. Het centrum biedt ook plaats aan ondernemers, die ter plekke nieuwe producten maken uit de binnengebrachte reststromen. Daarnaast is er plaats voor kennisontwikkeling en –uitwisseling. In het Upcyclecentrum werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen om de kansen ten volle te benutten. Het Upcyclecentrum informeert, inspireert en stimuleert creativiteit en circulair ondernemerschap.

Door de ligging aan de Floriadeboulevard is het upcycleperron een van de attracties binnen het thema Energizing the city.

Meer informatie https://www.almere.nl/wonen/afval/upcyclecentrum/

Rondje Weerwater

Deze recreatieve route maakt het Weerwater bereikbaar en is de ‘drager’ van activiteiten en voorzieningen aan, op en rond het water. Lokale ideeën en initiatieven – onder andere bijeengebracht tijdens een ontwerpwedstrijd in 2014 – worden meegenomen in het ontwerp. Het ‘Rondje Weerwater’ sluit qua route, materiaalgebruik en programmering aan bij de Floriadethema’s.

De A6: groenste snelweg van Nederland

In 2017 is Rijkswaterstaat begonnen met de verbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook verbeteren we de leefbaarheid in dit gebied. Het werk aan de A6 is klaar voor de start van de Floriade in Almere in 2022.

De A6 is straks de eerste energieneutrale weg van Nederland. Door het plaatsen van zonnepanelen bij het knooppunt Almere, voorziet dit stuk snelweg in zijn eigen energiebehoefte. Ook worden verschillende duurzame maatregelen toegepast zoals het gebruik van ledverlichting, het beperken van transport over de weg en de toepassing van gerecyclede materialen zoals beton.

Kijk voor meer informatie in bijgevoegde factsheet.

Arboretum

Het arboretum is een bijzondere verzameling van bomen, planten en bloemen. Het arboretum wordt gezien als een hoogwaardig product van de Nederlandse tuinbouw – de realisatie vindt dan ook plaats in nauwe samenwerking met tuinbouwbedrijven en kwekers.

Ontdek het Floriadeterrein Almere 2022 online