Projecten

Projecten

In het kader van de Floriade Almere 2022 en de ambities van Almere en de regio worden er de komende jaren verschillende projecten ontwikkeld. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste projecten.

Innovatiepaviljoen

Op het Floriadeterrein komt op initiatief van de provincie Flevoland en de Aeres Groep een innovatiepaviljoen – in 2018 gaat de schop in de grond – waar bedrijven en instellingen onderzoek doen, uitvindingen demonstreren en hun netwerk uitbreiden. Uiteraard gaat het hier om innovaties op het gebied van de circulaire en biobased economie, maar ook de relatie tussen voedsel, groen en gezondheid wordt onderzocht. Het paviljoen wisselt kennis uit met het upcycleperron op bedrijventerrein De Steiger. De activiteiten in het innovatiepaviljoen kunnen bijdragen aan de verdere invulling van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Het innovatiepaviljoen zal op de Floriade dienst doen als het Flevolandse paviljoen.

Impressie innovatiewerkplaats binnenzijde

Flevo Campus

In januari 2017 is de Flevo Campus geopend: dé wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties op het gebied van voedsel- en verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst. Onder het dak van de Flevo Campus brengt Almere studenten, onderzoekers en bedrijven samen om te onderzoeken en te testen hoe we voedselvoorziening in groeiende steden kunnen veranderen en vernieuwen. Het blijft niet bij onderzoek: Almere en omgeving zijn onze live praktijkwerkplaats waar we gaan testen, proberen en bouwen.

Het idee van de Flevo Campus staat voor een zowel fysieke als virtuele verzamelplek van studenten, onderzoekers, startende en bestaande bedrijven op het terrein van de Floriade. De campus biedt ruimte aan een mengeling van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. Vragen vanuit bedrijven krijgen een plek in het onderzoek van de kennisinstellingen en de netwerken met ondernemers en bedrijven worden benut. De campus biedt onderzoeksfaciliteiten waar (startende) bedrijven gebruik van kunnen maken en waar onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden. Bedrijven kunnen innovaties testen met inzet van onderzoekers, docenten en studenten. In die zin biedt de campus een research& development faciliteit voor het MKB. De campus biedt daarmee een verzamelplek voor gerichte samenwerking tussen netwerken van mensen.

De Flevo Campus is bereikbaar via info@flevocampus.nl

Lees meer over de Flevo Campus in bijgevoegde factsheet en op de website www.flevocampus.nl.

logo Flevo Campus

De innovatieve terreinaanleg

De innovatieuitdagingen voor de inzendingen van de Floriade gelden ook voor de terreinaanleg, die onder regie van de gemeente met een uitdagende rol voor het lokale en regionale bedrijfsleven zal plaatsvinden: de aanleg van de boulevard, de bruggen, het arboretum en de boven- en ondergrondse systemen voor energie en water.

Upcycleperron

Het upcycleperron op de grens van bedrijventerrein De Steiger en het Floriadeterrein is de eerste stap in de circulaire ontwikkeling van Almere. Het is een voor Europa uniek perron omdat bezoekers zien hoe grondstoffen verwerkt en hergebruikt worden. Tevens biedt het ruimte aan startende ondernemers. Door de ligging aan de Floriadeboulevard is het upcycleperron een van de attracties in het themagebied Energizing the city. Het iconische en duurzame perron wordt in 2017 geopend.

Meer informatie https://www.almere.nl/wonen/afval/upcyclecentrum/

Impressie Upcycleperron

Rondje Weerwater

Deze recreatieve route maakt het Weerwater bereikbaar en is de ‘drager’ van activiteiten en voorzieningen aan, op en rond het water. Lokale ideeën en initiatieven – onder andere bijeengebracht tijdens een ontwerpwedstrijd in 2014 – worden meegenomen in het ontwerp. Het ‘Rondje Weerwater’ sluit qua route, materiaalgebruik en programmering aan bij de Floriadethema’s.

Recreatie aan het Weerwater

De A6: groenste snelweg van Nederland

In 2017 is Rijkswaterstaat begonnen met de verbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook verbeteren we de leefbaarheid in dit gebied. Het werk aan de A6 is klaar voor de start van de Floriade in Almere in 2022.

De A6 is straks de eerste energieneutrale weg van Nederland. Door het plaatsen van zonnepanelen bij het knooppunt Almere, voorziet dit stuk snelweg in zijn eigen energiebehoefte. Ook worden verschillende duurzame maatregelen toegepast zoals het gebruik van ledverlichting, het beperken van transport over de weg en de toepassing van gerecyclede materialen zoals beton.

Kijk voor meer informatie in bijgevoegde factsheet.

Kaart werkzaamheden A6

Arboretum

Het arboretum is een bijzondere verzameling van bomen, planten en bloemen. Het arboretum wordt gezien als een hoogwaardig product van de Nederlandse tuinbouw – de realisatie vindt dan ook plaats in nauwe samenwerking met tuinbouwbedrijven en kwekers.